, , , , , , , , , , , , ,

RL-600 Break Fluid 473 ml

kr 412,00

Bor- och glykoleterbaserad bromsvätska. Utvecklad för att
motstå extrema tryck- och temperaturbelastningar. Ger en
förbättrad responsivitet och känsla i ABS-system. RL-600 tar
också hand om den fukt som kommer in i bromssystemet för
att kunna bibehålla så hög kokpunkt som möjligt.
Blandbar med DOT 3, DOT 4 samt DOT 5.1.
Kokpunkt (torr): 318°C
Kokpunkt (våt): 204°C

Skroll til toppen